lördag 31 mars 2012

Våren och lammen har kommit!

Nu har våren kommit - det kan man se i blåsippebacken!

I år har vi haft 19 tackor som lammat. Vi har fått 49 små fina finullslamm. Det har varit en slitsam period - men så är det alltid - nattvak och passning under tre veckor. Det mesta har gått bra även om vi inte klarat alla lamm. Vi hade två tackor som fick fem lamm och det är alltid svårt att klara alla vid födseln. En av tackorna har ändå fyra lamm som vi med en del omvårdnadsinsatser fått fart på. Tackan klarar idag av att föda upp alla fyra själv - det är fantastiskt! Ännu har vi inte haft en enda juverinflammation och ännu har vi inget flasklamm - det är också fantastiskt. Lamningen startade tredje och var över 24:e mars. Våra tackor har gett strax över 2,5 lamm i snitt och vi har haft en tredjedel ungtackor så det får vi vara nöjda med. Vi har inte satsat på avel för att få så många lamm som möjligt utan väljer livdjur utifrån genetisk bredd och ser mycket på funtionella kroppar, ullkvalité, tackornas modersegenskaper och tamhet.


Det är en fröjd att titta på lammen när de rusar omkring i grupp i fårstallet eller när de ligger och vilar sig. Vi låter varje tacka vara i egen lamningsbox några dagar med sina lamm för att se att allt fungerar med digivning, tackans återhämtning och att tackan och lammen knyter an bra till varandra. Sedan är det härligt för lammen att komma ut i stora gruppen och leka.Omgivningen kring vårt fårhus är inte lämpat för utevistelse så här tidigt så alla går inne på den varma ströbädden som vi hela tiden fyller på med mer torr och fin halm. Snart ska vi ta träckprover på tackorna så vi vet om vi behöver avmaska - det gör vi bara om det behövs eftersom vi har får som ingår i ekologisk EU-certifiering.

När vattnet från Säveån på höst och vinter stiger över sina bräddar är det inte lämpligt för fåren att gå ute - det blir alldeles för blött och kladdigt för deras klövar. Då har flocken det bättre inne i det torra fårhuset. I slutet av april brukar det ha torkat upp och då har också gräset börjat sticka fram och det finns lite att beta - då får fåren komma ut igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar