onsdag 1 juni 2011

Eklanda Finullsfår - en gård i Västra GötalandVår gård ligger utanför Vårgårda. Där har vi en finullsbesättning som håller markerna öppna och producerar härlig ull. Fåren är inte de enda djuren på gården - vi har också höns, hundar och en katt. Vi producerar skinn och garn och planerna är att kunna ha en gårdsbutik så småningom med dessa produkter och egentillverkat hantverk. Omgivningen är vacker i Eklanda som byn heter - både ekskogar, beteshagar, tät gammal skog och Säveån som slingrar sig fram genom landskapet. Här finns mängder av fornlämningar - stenar och hålvägar - och bygden är fantastiskt vacker. Vi bedriver vårt jordbruk på fritiden och tycker det känns bra och respektfullt att vårda den mark som förfäder brukat och försörjt sig på. Därför har vi också med valt att driva gården ekologiskt för att ge gammaldags växter möjlighet att finnas kvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar